AREX zkušebna Zobrazit v plné velikosti

AREX

Zkušebna brzd, tlumičů a sbíhavosti kol

Přijeďte si zkontrolovat své vozidlo na speciální diagnostické dráhy Arex!!!!

Zkušebna brzd, tlumičů a sbíhavosti kol, Vám vyhodnotí kondici Vašeho vozu.

Vyškolená obsluha Vám následně poradí s řešením případného poblému Vaše vozu.

Cena testu je pouze 299,-- Kč

 


Více informací

Technický popis zařízení
Stavebnicový diagnostický systém AREX může sestávat z jednotlivých modulů samostatně nebo z kombinace jednotlivých modulů. Pro testování osobních automobilů využíváme čtyřdeskovou zkušebnu brzd, zkušebnu tlumičů, integrální váhu a měřidlo sbíhavosti.

Informace od jednotlivých senzorů (tenzometrů) umístěných pod měřícími deskami modulů jsou při testování předávány velice výkonnému mikroprocesorovému zařízení „Brake Box“, které tyto informace zpracovává a předává je dále řídícímu počítači k zpracování výsledků a jejich vyhodnocení. Řídící počítač současně zajišťuje komunikaci obsluhy se systémem a řízení průběhu testu, a to buď manuálním způsobem (prostřednictvím klávesnice počítače nebo dálkového ovládání) nebo plně automatickým způsobem s předem navoleným postupem testu. Výsledky testů lze prohlížet na obrazovce monitoru v mnoha podobách, tisknout na 4-barevné tiskárně a ukládat je do kartotéky zákazníků na harddisku. Operační systém Windows umožňuje opatřit výtisky protokolů logem firmy, zasílat je v rámci počítačové sítě firmy, e-mailovou poštou zákazníkovi, pojišťovně, apod.


Test brzd

Test brzd na diagnostické dráze AREX má následující přednosti:

 • měření brzdných sil v reálných dynamických poměrech jako na vozovce,
 • skutečnosti věrné přerozdělení brzdných sil na jednotlivých nápravách, z kterého lze vyhodnotit např. funkci omezovače brzdných sil zadní nápravy a dalších zátěžových a omezovacích prvků,
 • u 4-deskové zkušebny brzd (pro nákladní vozidla až 8-deskové zkušebny brzd) je průběh brzdění jednotlivých kol a náprav zobrazen graficky v jedné časové ose, lze tak zjistit např. časový posuv počátku nebo konce brzdění jednotlivých náprav vůči sobě, bezproblémové testování vozidel s permanentním pohonem všech kol (4 x 4),
 • v režimu „VALIVÝ ODPOR“ jsou snadno identifikovatelné závady jako ovalita bubnů, házivost kotoučů, váznoucí obložení, atd.
 • lze zobrazit průběh brzdných sil při brzdění s ABS v činnosti – jedinečné – viz zvláštní část,
 • při prohlížení výsledků testů brzd obsahuje program „nápovědu“, dle které je možno snadněji identifikovat nejčastější závady na brzdovém systému,
 • z časového hlediska je test brzd minutovou záležitostí.

 

Test tlumičů

Test tlumičů probíhá v souladu s metodou EUSAMA (European Shock Absorber Manufactores Association). Měří se tedy přilnavost jednotlivých kol k vozovce při frekvenčním rozsahu kmitání od 0 do 25 Hz. Výsledkem testu jsou zkušební protokoly v podobě sloupcového diagramu (nejnižší hodnoty přilnavosti každého kola ve frekvenčním rozsahu kmitání), grafického průběhu hodnot přilnavosti jednotlivých kol v průběhu celého frekvenčního rozsahu kmitání, nebo číselně udaných hodnot přilnavosti každého kola na jednotlivých frekvencích frekvenčního rozsahu.

Tester tlumičů automaticky zohledňuje při hodnocení stavu tlumičů charakteristiku zkoušených vozidel (lehké vozidlo s tvrdým pérováním, velká limuzína s měkkým pérováním, atd.) takzvaným referenčním diagramem – jedinečné – viz zvláštní část.


Integrální váha

Integrální váha zjistí přejetím všech náprav vozidla popředu nebo pozadu (předem navoleným postupem) hmotnost vozidla, která je potřebná pro výpočet hodnoty zbrzdění, kterou je vyjádřena účinnost brzdové soustavy.


Měřidlo sbíhavosti

Měřidlo sbíhavosti určuje skutečnou hodnotu sbíhavosti kol náprav za dynamických podmínek odpovídajících skutečným poměrům při jízdě vozidla na silnici. Naměřená hodnota sbíhavosti je důležitým podkladem pro rozhodnutí, zda provádět či neprovádět kompletní měření a seřizování geometrie náprav vozidla na speciálním diagnostickém přístroji.

 

Software

Nepřetržitě stále zdokonalovaný software umožňuje využívat veškeré možnosti, které současný operační systém Windows umožňuje, a to například:

barevné křivky odpovídající jednotlivým kolům ve zkušebních protokolech, barvy pozadí, apod. lze libovolně upravovat uživatelem dle jeho potřeb, účelnosti a vkusu, kliknutím na „reset“ se lze vrátit opět do původního nastavení výrobcem

 • výsledky testů lze zobrazit libovolně v mnoha volitelných jazycích a porovnávat je s volitelnými kritérii dle předpisů pro brzdovou soustavu v různých státech (např. pro polského řidiče jezdícího vozidlem na rakouském území by obsluha zvolila jazyk polštinu a předpis platný pro Rakousko)
 • program obsahuje „nápovědu“, dle které je možno snadno identifikovat nejčastější závady na brzdovém systému
 • lze stanovit postup průběhu testu a dle potřeby pak volit mezi několika mody postupů testu v automatickém režimu
 • řídící PC lze využít i k dalším činnostem, instalovat do něho další programy, apod.,
 • výsledky testů ukládané na harddisku lze importovat do jiného souboru či programu, využívat k tomu internetové připojení, napojení na počítačovou síť firmy, apod., tímto způsobem lze např. docílit žádoucí přehled o technickém stavu vozidel celého autoparku se všemi výsledky testů, záznamy oprav, atd.